Dejte svému dítěti to nejcennější, ZDRAVÍ - ZDRAVÝ POHYB BEZ POTÍŽÍ V BUDOUCNU.
Pro všechny děti, neurologické pacienty i pro děti, kde je zjištěn nějaký problém ve vývoji.

Batolata, předškoláci, školáci

První dve vety by se mohly zobrazovat stále nekde v horni liste , pokud se rozkvikne kojenci, a batolata deti,
Dejte svému dítěti to nejcennější, ZDRAVÍ - ZDRAVÝ POHYB BEZ POTÍŽÍ V BUDOUCNU.
Pro všechny děti, neurologické pacienty i pro děti, kde je zjištěn nějaký problém ve vývoji.


U VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KOMBINUJEME CVIČENÍ:  
Balanční cvičení   a cvičení na koordinaci
BCD Metod - Baby Complex diagnostic- kombimodul Vojtovy m. a Bobath konceptu
ACT – akrální vzpěrné cvičení PRO NAPŘÍMENÁ A ROVNÁ ZÁDA
bObles cvičení – alternativa i doplněk Vojtovy metody, pro děti bez i s výraznými potížemi poh.aparátu
Jóga pro děti
SM systém – předškoláci a školáci, DOROST – proti rozvoji VDT a skolióze
Shiatsu cvičení + Protahovací a posilovací cviky
Cvičení na stabilizaci a posílení CORE /hluboký stabilizační svalový systém/
Dynamic cvičení – STOP obezitě

Často využíváme různé pomůcky, overball, theraband, gymball aj. Speciální pomůcky:  bObles–různé varianty
 

BATOLATA (12-36 měsíců)
CVIČENÍ ZAMĚŘENO na:
- rozvoj hrubé a jemné motoriky a komplikovanějších pohybů
- rozvíjíme koordinaci těla a klademe důraz na správné pohybové vzorce- nácvik chůze, běhu, skoku, hodu, vstávání, předklon,  podávání věcí shora
- rozvoj, stabilizaci a posílení CORE
- současně na ELIMINACI NEROVNOSTÍ A ODCHYLEK od normy pohybového aparátu
- zabránění svalovým nerovnostem, ke kterým dochází právě v období růstu a eliminaci rozvoje VDT a skoliozy
- rozvoj sociálních návyků, rozvoj paměťové dovednosti (říkanky), rozvoj řeči, vnímání rytmu


PŘEDŠKOLÁCI, ŠKOLÁCI  
Výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády,
- Důraz na všestranný pohybový rozvoj - všestranné zaměření pohybových aktivit, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných způsobuje VDT, později závažné potíže jako skolióza, výhřez ploténky, artróza kolene, kyčle, aj.  vývoj.
- Cviky pohybů dle správných pohybových vzorců – zamezení rozvoje VDT, skolioze aj.
- Cviky pro správné držení těla + cviky na rozvoj SPRÁVNÉHO DÝCHÁNÍ
- Cviky na správné formování plosky nohy, nohy bez O, X
- Práce s pánevním dnem a na stabilizaci CORE/hluboký stabilizační systém
 -Všestranný rozvoj dítěte – rozvoj řeči, pohybových dovedností i memorace +vnímání rytmu (cvičení doplněno o básničky a písničky, písničkami)


DOROST viz. sekce Dospělí