Dejte svému dítěti to nejcennější, ZDRAVÍ - ZDRAVÝ POHYB BEZ POTÍŽÍ V BUDOUCNU.
Pro všechny děti, neurologické pacienty i pro děti, kde je zjištěn nějaký problém ve vývoji.

Kojenci

SIGNÁLY, KDY NÁS NAVŠTÍVIT - Příklady nežádoucích projevů = asymetrie u novorozenců a kojenců:

- predilekce hlavičky= otáčení hlavičky více k jedné straně, úklon hlavičky k jedné straně, přílišné záklony
- polohové deformace hlavičky
- rozdílné provádění úchopu na obou horních končetinách
- omezený rozsah pohybu v pletenci ramenním
- nakračování dolní končetinou do strany přes vnitřní hranu chodidla
- vytočené nebo vtočené nožičky
- pozorovatelná "neobliba" polohy na břiše

Pohybová aktivita děti stimuluje a podporuje jejich psychomotorický vývoj. Proto je dobré začít s nimi cvičit už v kojeneckém věku. Cvičit můžete už s tří nebo čtyř měsíčním dítětem. Stimulovat dítě k pohybové aktivitě už od 1,5 měsíce či 2 měsíců. ZDIAGNOSTIKUJEME PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ dítěte a navrhneme koncepci. Cvičení vysvětlíme, předvedeme, aby si rodič mohl s dítětem v klidu a bezpečně vše vyzkoušet. Motorický vývoj dítěte obsahuje určité pohybové vzorce, kterými by si dítě mělo projít a osvojit v jednotlivých vývojových etapách do 1 roku (vstávání, otáčení, nakračování aj.). Pro zdravý (symetrický) vývoj dítěte je proto důležité osvojit si tyto pohybové vzorce, které jsou základními, a od nichž se odvíjí další komplikovanější pohybové dovednosti.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM CVIČENÍ je podněcovat pohybovou aktivitu dítěte, která je vhodná jeho věku s přihlédnutím na vývoj CNS.

To platí u jakéhokoli typu cvičení (ve vodě, na míči, s Boble pomůckami, na podložce). Musíte vědět, jaký pohyb je dítě v daném měsíci už schopno provést a jaký ještě ne a jak dalece je vyvinuta CNS /centrální nervová soustava/, která pohyb.aktivitu řídí.

Využíváme běžně dostupné i speciální cvičební pomůcky např. bObles, které jsou výbornou alternativou i doplňkem VOJTOVY METODY. RODIČ DOSTANE PRO SVÉ RATOLESTI INDIVIDUÁLNÍ CVIČEBNÍ PROGRAM A SPOUSTU INFORMACÍ…

KDY, CO, JAK, a co vše hlídat v jednotlivých vývojových pohybových fázích (do 1 ROKU).

 I předčasné posazování, zvedání dítěte do stoje, nebo vodění dítěte za ruce může dítěti uškodit a zmařit zdravý (symetrický) pohybový vývoj a do budoucna přivodit vadné držení těla a s tím související potíže.

Terapiemi rozvíjíme PSYCHOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI u kojenců, UČÍME rodiče SPRÁVNÉ MANIPULACI a navíc napomáháme POSILOVAT jejich vzájemný vztah. Terapiemi současně VEDEME RODIČE ke správným pohybovým vzorům a K ODSTRANĚNÍ či MINIMALIZACI ODCHYLEK, BOLESTÍ JEJICH POHYBOVÉHO APARÁTU.

Cíl našich terapií

naučit rodiče porozumět základním pohybovým vzorům v průběhu ranného i pozdního vývoje dítěte a současně nabídnout možnost prevence a terapie na doma.

Máme komplexní terapeutické a rehabilitační programy pro TĚHOTNÉ a MATKY PO 6-ti NEDĚLÍ. Terapie + prevence: KYČELNÍ KLOUB, skolióza, proti VDT, posílení pánevního dna, únik moči...

Vysvětlíme, co vše se porodem na pohybovém aparátu rozhodílo, posunulo, co nedolehlo a nevrátí zpět bez terapeutického zásahu a do budoucna mnohdy přivodí potíže, bolesti, ne výjimečně za pár let až operativní stavy (altróza kyčelního kloubu, výhřezy, skolioza, inkontinence-únik moči