Metody, Terapie | Rehabilitace

Lidské tělo nám samo o sobě podává velké množství informací. To, že nás něco bolí, je už jen důsledek. Diagnostika je  prováděna jako komplexní včetně určení příčiny bolesti či poruchy.  Po odborné konzultaci s klientem a na základě podaných informací stanovujeme individuální terapii dle zdravotního stavu klienta, potažmo navrhneme cvičení.

Rehabilitace

Měli jste úraz a potřebujete rehabilitaci? Trápí vás bolesti pohybového aparátu?
+ pro dlouhodobě nemocné a seniory - ošetřovatelská RHB a léčebný tělocvik

Kombi-Komplex metoda

U dospělých ze zkušeností víme, že výsledky cvičení začnete vnímat mnohem rychleji po provedení nápravy metodou kombi-komplex. Navíc je eliminováno riziko vzniku nových potíží vlivem špatně dosazených kloubních partií a svalových dysbalancí.
Metoda Kombi-Komplex je pro vyřešení mnohých potíží stěžejní a zároveň poskytuje komplexní ošetření.
Metodou K-K se řeší mnoho potíží pohybového aparátu ( kombi=kloubní +svalový systém) a funkčních poruch vnitřních orgánů (meridiánů).
Bezbolestná metoda vedoucí k nápravě kosterního, kloubního a svalového aparátu s úpravou meridiánů ( energetické dráhy vnitřních orgánů)
Svaly vykonávají pohyb v kloubech ve funkčních řetězcích. Jemnými pohyby se snažíme v jednom tahu docílit nejenom anatomicky správného rozsahu, uložení a postavení kloubních partií  vč. páteřních, ale současně i nápravu svalových dysbalancí, v jednom tahu je současně použita metoda Trigger points (spoušťové body bolesti), práce s myofasciemi a prováděna tonizace či sedace příslušného bodu vnitřního orgánu.
Vnějším obrazem svalové dysbalance jsou typické vady v držení těla, které mají zcela konkrétní podobu: hrudní kyfóza (kulatá záda), bederní lordóza, předsunutá hlava (želvý krk, tukový hrb), vyklenuté uvolněné břicho vpřed a jiné .
Po kombi- komplex doporučujeme absolvovat výuku správného postoje, držení a chůze vč. správného dýchání
Základem pro vznik metody kombi-komplex byly poznatky fyzioterapie, funkčních spirálních řetězců pohybu, kineziologie, metoda kombinovaných masáží, poznatky z klasické a tradiční čínské medicíny, akupresury a akupunktury.


Metoda BCD - Baby Complex Diagnostic –  kombimodul Vojtovy metody a Bobath konceptu

Dornova metoda

Dornova metoda PLUS je jednoduchá a jemná manuální technika, která řeší mechanické posuny kostí při akutních i chronických bolestech v zádech a kloubech.
Indikace: bolesti zad, kloubů (kyčlí, kolen, ramen, loktů)
                  rozdílná délka končetin
                  posuny obratlů,
                  skloliózy páteře, posuny kostrče (příp. i neplodnost)
                  vbočené palce

ACT- acral coactivation therapy

metoda Akrální koaktivační terapie umožňuje nápravu chybných pohybových vzorů pomocí vzpěrů do rukou a nohou - aker končetin. Rozvíjí motorické dovednosti u kojenců a dětí.
Metoda je cíleným nástrojem k udržení pohybových vzorů vedoucích k napřímení páteře. Vhodná na nácvik všech pohybů při všech činnostech běžného dne.

Trigger points (spoušťové body bolesti+ body přenesené bolesti

Je přímá souvislost mezi bolestí pohybového aparátu a hmatatelných změn ve struktuře svalu. Manipalační léčba zahrnuje poznatky manuální medicíny, sestávající z ošetření reflexních změn ve svalech a funkčních poruch kloubů a páteře.
Metodou TrPs se řeší lokální bolest, přenesená bolest (v jiném místě, než je příčina, spouš´tový bod, i bolest) a omezené rozsahy hybnosti a snížené svalové tonusy.
Př. latentní spoušťové body, které nevnímáme ani nepociťujeme bolest, způsobují ztuhlost a omezené pohyby.
Vhodné doplnit m.PIR.


PIR metoda – m. postizometrické relaxace

Kineziotaping

Kineziotaping je metoda využívaná ve fyzioterapii, slouží k ovlivňování poruch pohybového aparátu a ovlivňuje i funkci lymfatického systému.
Technika spočívá v nanesení kinezio tape (bavlněná páska).
Správná aplikace pásky ovlivňuje správnou funkci svalů, snižuje bolest a umožňuje rychlejší hojení.
Aplikujeme pružný, pevný tape, event.kombinaci /např.karpální tunely, záněty šlach/
Indikace:   k léčbě akutních i chronických potíží pohybového aparátu
                    relaxace namožených, natažených nebo natržených svalů
                    stimulace oslabených nebo naopak uvolnění zatuhlých svalů
                    zredukování bolesti, otoků a modřin
                    korekční techniky - mechanické, prostorové, funkční (např. halux valgus-vbočený palec)

Shiatsu

 Cesta ke zdraví a spokojenosti. Shiatsu je prastará japonská technika.
Práce na akupresurních bodech a drahách za účelem nastolení energetické rovnováhy v těle.
Indikace:   ztráta vitality, energie, chronická únava
                  potíže s vnitřním orgánem např. nedostatečná plicní ventilace
                  potíže na pohybovém ústrojí
                  potíže psychické - neschopnost uvolnit se, neustálé napětí, strach, úzkost, únava, vyčerpání ale i hyperaktivita
Shiatsu urychluje rekonvalescenci po nemoci, operaci, chemoterapii, upravuje hormonální výkyvy a jiné.


Baňkování


TáDé svíce


Moxování


Tygrování